۳۷ ۳۶ ۷۳ ۰۲۱-۶۶

شركت ایكامیران توسعه ( تجارت الكترونیك ایران)


 در سال۱۳۸۰ به همت جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف با هدف ارائه خدمات تخصصی تجارت الكترونیك تاسیس گردید و با توجه به نوپا بودن این نوع تجارت در ایران این شركت همواره سعی نموده است تا با ارائه خدمات مشاوره ای و سپس اجرائی در این زمینه خدمات كاملی به شركت ها و سازمان ها ارائه نموده و گام مثبتی در زمینه پیشبرد آنها بردارد , این خدمات شامل طراحی و توسعه وب سایت های اینترنتی و در حوزه نرم افزار شامل اتوماسیون اداری , نرم افزار های ارتباط با مشتری , سیستم های آنلاین شرکت های پخش و درخواست گیری اینترنتی می باشد .

ایكامیران به چه معناست؟

ایكامیران فارسی شده كلمه ECOMIRAN می باشد كه این كلمه از تركیب دو كلمه ECOMMERCE+IRAN بوجود آمده است . بنابراین ایكامیران یعنی : تجارت الكترونیك ایران
 
چشم انداز و ماموریت

چشم انداز ( vision)
شركت ایكامیران توسعه (مركز تخصصی تجارت الكترونیك ایران) بعنوان شركت برتر ایرانی در زمینه ارائه خدمات تخصصی تجارت الكترونیكی فعالیت می نماید و بیش از پنجاه درصد شركتها و موسسات ایرانی از یكی از خدمات ایكامیران استفاده می نمایند . ایكامیران دارای نمایندگی در سطح ایران , كشورهای همسایه , حاشیه خلیج فارس , اروپا و كانادا می باشد .
ماموریت ( Mission)
شركت ایكامیران توسعه (مركز تخصصی تجارت الكترونیك ایران) , ماموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات متنوع تجارت الكترونیكی و استاندارد سازی آنها می داند و معتقد است می تواند به شركتها در جهت استفاده از سیستمهای الكترونیكی در جهت افزایش بازار و در آمد و كاهش هزینه ها كمك كند . ارائه خدمات مناسب به شركتهای كوچك و متوسط در جهت رقابت با شركتهای بزرگ تر از جمله اهداف دیگر این مجموعه می باشد.